พม. ช่วยเด็ก 10 คนสุดท้ายออกจากสถานสงเคราะห์เอกชนแล้ว

พม. ช่วยเด็ก 10 คนสุดท้ายออกจากสถานสงเคราะห์เอกชนแล้ว

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

พม. ช่วยเด็ก 10 คนสุดท้ายออกจากสถานสงเคราะห์เอกชนแล้ว

เด็ก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้นำเด็กที่เหลืออยู่ จำนวน 10 คนสุดท้าย อายุระหว่าง 4 – 13 ปี ออกมาจากสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว หลังจากถูกร้องเรียนว่าทำร้ายร่างกายเด็ก ขณะนี้ เด็กทั้งหมดอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานรองรับเด็กของกระทรวง พม. เรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงนามในคำสั่งจังหวัด เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ฯ นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการช่วยเหลือเด็กต่อไปนั้น กระทรวง พม. โดยทีม One Home พม. จังหวัดสมุทรสงคราม จะเร่งสอบประวัติเด็ก ประเมินทางสังคม และประเมินภาวะช่วงอายุเด็ก รวมถึงการติดตามหาครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อประสานรับเด็กกลับบ้าน หากไม่พร้อมดูแล กระทรวง พม. ข่าวเด็ก มีสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดไว้รองรับเพื่อให้ความดูแลคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จากนั้น จะวางแผนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนเรื่องการเรียนหนังสือของเด็ก ขออย่าได้เป็นกังวล เพราะระหว่างนี้ เด็กทุกคนจะได้เรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้เร่งตรวจสอบการดำเนินงานของสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนดต่อไป