รับมืออย่างไรกับ อาการโรคฝีดาษลิง Monkeypox

สุขภาพ01102

รับมืออย่างไรกับ อาการโรคฝีดาษลิง Monkeypox

สุขภาพ01102

สุขภาพ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ monkeypox virus ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่เกิดในคน แต่ที่เรียกว่าฝีดาษลิง เนื่องจากพบในการทดลองที่เกิดขึ้นกับลิงนั่นเอง

“โรคฝีดาษลิง” เป็นโรคที่ไม่ได้มีความรุนแรง สามารถหายเองได้ แต่จะมีอาการรุนแรงได้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเด็กเล็ก ส่วนมากจะพบในแอฟริกาใต้ แต่เมื่อไม่นานมานี้เองมีการพบมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย และเริ่มระบาดไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก จำนวน 3 ราย (ณ วันที่นำเสนอบทความ) จึงจำเป็นต้องรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในทุกราย