“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ขับเคลื่อน ESG เดินหน้าสร้างสังคมฉุกคิด-ส่งต่อจิตสำนึกเชิงบวก

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ขับเคลื่อน ESG

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM มุ่งสร้าง Living Lifestyle Mall ที่อนาคต สู่ความทนทานภายใต้หลัก 3G ดังเช่น Great Experience, Green Planet, Grow Together ครอบคลุมมิติ 

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ขับเคลื่อน ESG

ข่าวสภาพแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล’ ด้วยแนวความคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’ ส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการใช้พลังงานสะอาด Solar Roof พร้อมกันการขนส่งด้วยรถยนต์ EV พร้อมต่อยอดโครงงานจัดแจงขยะอย่างมีระบบสู่ชุมชน วางเป้าการลดการปลดปล่อยก๊าสสภาวะเรือนกระจกโดยตลอด พร้อมยกฐานะคุณภาพชีวิตด้าน PRODUCTS DESIGN เพิ่มสเกลกรุ๊ปเครื่องใช้ในบ้านจากสิ่งของเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งประสานสิ่งใหม่เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประสบการณ์ช้อปใหม่ที่สบายไม่มีอันตรายในทุกการใช้ชีวิต จัดแจงยกฐานะความคิดแล้วก็หัตถกรรมแคว้น เพื่อสร้างค่าให้ผลิตภัณฑ์ร่วมยุคเป็นสากล ช่วยเหลือการพัฒนาชุมชนให้อดทน ต่อยอดการผลิตรายได้ให้กับชุมชนแคว้นอย่างยั่งยืน นางสาวกฤษพ่อ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชนหรือ ILM ผู้ดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องเรือน สิ่งของข้างในบ้าน แล้วก็ของใช้สำหรับเพื่อนำมาใช้ตกแต่งบ้าน เผยออกมาว่า จากความตั้งใจจริงของกรุ๊ปบริษัทฯ สำหรับเพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้วิธีการดูแลดูแลธุรกิจการค้าที่ดี พร้อมกันไปกับการพัฒนาเพื่อความยืนยง ภายใต้แนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อมที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความมุ่งมาดรวมทั้งผลพวงต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข่าวออกแบบ ภายใต้ห่วงโซ่คุณประโยชน์สำหรับเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน ด้วยมองเห็นถึงจุดสำคัญของการพัฒนาความยืนยงของหน่วยงานในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสภาพแวดล้อมที่นับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นผง PM2.5 ที่พวกเราจำต้องพบเจอ รวมทั้งอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น เหตุไฟป่า ซึ่งในอนาคตบางครั้งอาจจะทวีความรุ่นแรงขึ้นเรื่อย บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังที่กล่าวถึงมาแล้วก็เลยรีบเดินหน้าคืนสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยโครงงานต่างๆที่จะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าสสภาวะเรือนกระจกอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ปรับปรุงสินค้า จำหน่าย และก็ขนส่งผลิตภัณฑ์ อื่นๆอีกมากมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้าเมืองไทยให้ก้าวเข้าสู่ Net-Zero หรือสุทธิเป็นศูนย์ เวลาเดียวกันร่วมสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมให้มีความแข็งแกร่ง ตลอดจนดำเนินธุรกิจเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความยืนยงให้กับเจนเนอเรชั่นถัดไป

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เปิดวิสัยทัศน์สองบริษัทอุตสาหกรรมท่อเหล็กชั้นนำในเมืองไทย