แพทย์-ฝ่ายค้านร้องศาลถอน ‘ปลดล็อกกัญชาเสรี’

แพทย์-ฝ่ายค้านร้องศาลถอน ‘ปลดล็อกกัญชาเสรี’

แพทย์ย้ำไม่ได้คัดค้านนโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ แต่ไม่เห็นด้วยกัญชาเสรีที่ไม่มีกฎหมายควบคุม คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค

สุขภาพ แนะกลับไปใช้ประกาศ สธ. วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตามเดิม จึงต้องการให้มีการเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2565 ออกไปก่อน นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ, นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนชาวไทย เดินทางไปยื่นฟ้องนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 ดังเดิม พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนการพิพากษาคดีด้วย คำร้องระบุว่า เนื่องจากเห็นว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ ป.ป.ส.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เป็นผลให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป เป็นการกระทําที่ไม่สุจริต และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เพราะการออกประกาศฉบับดังกล่าว ไม่มีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุม คุ้มครองประชาชนผู้บริโภคเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะ ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไว้ว่าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิต และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด

แพทย์-ฝ่ายค้านร้องศาลถอน ‘ปลดล็อกกัญชาเสรี’

โดยเฉพาะผู้มีอํานาจและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางนําเข้า-ส่งออก โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจํานวนผู้ค้าและผู้เสพยารายใหม่

และให้ความรู้เยาวชนถึงพิษภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ ข่าวสุขภาพ ทางสาธารณสุข อีกทั้งการกําหนดดังกล่าวไม่เป็นการชัดเจน กรณีใดจะใช้ทางการแพทย์หรือทางการนันทนาการหรือไม่เพียงใด การออกประกาศฉบับพิพาทดังกล่าว จึงเป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชนเกินสมควร เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผศ.นพ.สมิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ได้คัดค้านนโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพราะถึงไม่มีประกาศฉบับนี้ ประเทศไทยก็ยังสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ต่อไปได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธ.ค. 2563 เพียงแต่เราต้องการให้มีการเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2565 ออกไป จนกว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกกฎหมายควบคุม คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้กัญชาโดยเฉพาะให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติก่อน ทุกวันนี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมป้องกันการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ จนกลายเป็นการเปิดการใช้กัญชาอย่างเสรีในหลายชุมชน สร้างปัญหาระยะยาวของสังคมไทย ประกาศ สธ.ทำให้กัญชาเสรีจนเกินไป และเสรีที่สุดในโลก ไม่มีกฎหมายควบคุม เด็กและเยาวชนก็สามารถเข้าถึงได้ โดยกฎหมายฉบับนี้มีความไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ ด้วยประกาศ สธ.ได้นำกัญชาออกจากยาเสพติด ทำให้มีผลกระทบเยอะมาก เราต้องการให้มีการเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2565 ออกไป จนกว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกกฎหมายควบคุม-คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้กัญชาโดยเฉพาะ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติก่อน

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : รับมืออย่างไรกับ อาการโรคฝีดาษลิง Monkeypox