Care the Bear สู่สายตาชาวโลก

Care the Bear สู่สายตาชาวโลก

ช่วงเวลานี้ เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของสุดยอดการประชุม APEC 2022 ที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาของนานาประเทศทั่วโลก

Care the Bear สู่สายตาชาวโลก

 เศรษฐศาสตร์ องค์กร ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมกับการประชุม APEC นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานและชื่อเสียงขององค์กรนั้นๆสู่สากลแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญระดับโลก“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปก 2022 และออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทย และบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำเป็นโอกาสครั้งสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯที่ได้นำเสนอ โครงการ “Care the Bear” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือลดภาวะโลกร้อนสู่สายตาของชาวโลกคุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บอกว่า ตลท.ใช้โครงการ Care the Bear มาสนับสนุนการประชุมเอเปก ผ่านการจัดการพื้นที่ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” รวมถึงพื้นที่จัดบูธนิทรรศการขององค์กรต่างๆ รวมพื้นที่กว่า 22,000 ตร.ม. เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการจัดกิจกรรม  ข่าวเศรษฐศาสตร์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยส่งเสริมให้องค์กรที่ร่วมออกบูธในงาน รวมทั้งผู้ร่วมงาน เข้าใจและนำหลักปฏิบัติ 6 Cares ไปใช้ ได้แก่ 1.การเดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน 2.การลดใช้กระดาษและพลาสติก 3.การงดการใช้โฟม 4.การลดใช้พลังงาน 5.การใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ และ 6.การลดขยะจากอาหาร